Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Anita_Luciano बिशेसज्ञ डेनिस

बिशेसज्ञ - डेनिस
देश ‎Brazil
जन्मेको बर्ष1976
प्रथम भ्रमण2007年 अगस्त 2日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2016年 अगस्त 31日 15:11
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎6183

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎6183

प्रमुख भाषा ‎डेनिस डेनिस
Anita_Luciano can read the following languages: पोर्तुगालीस्पेनीस्विडेनीनर्वेजियनडेनिसब्राजिलियन पर्तुगिज
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाडेनिस
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा सबै भाषाहरु
डेनिस
10/10   बिशेसज्ञ
ब्राजिलियन पर्तुगिज
9.52/10  
अंग्रेजी
9.19/10