Cucumis - Gratis översättning online
. .Originaltext - Kroatiska - Pod kopinom

Aktuell statusOriginaltext
Denna text är tillgänglig på följande språk: Kroatiska
Efterfrågade översättningar: Engelska

Kategori Sång

Denna textöversättning avser Endast Betydelsen.
Titel
Pod kopinom
Text att översätta
Tillagd av Lein
Källspråk: Kroatiska

Pod kopinom pod zelenom tam je nje mu spavati,
obe čal mi svilen robec, ne rad bi mi davati.
Ako njegva stara mati neće mi ga davati!

obe čal mi zlaten prsten, ne rad bi mi davati.

obe čal mi žute čižme, ne rad bi mi davati.
Anmärkningar avseende översättningen
This is a folk song I will be performing with my choir soon. We'd like to know what we are singing and we would also like to provide a translation in our programme. The song has 3 verses, but only the second line is different so I have not repeated the first and the third lines.
13 September 2019 15:59