Cucumis - خدمات رایگان ترجمه آنلاین
. .متن اصلی - یونانی - γεια σας θα ήθελα να μάθω μια ξένη γλώσσα .......

موقعیت کنونیمتن اصلی
این متن به زبانهای زیر قابل دسترسی می باشد: یونانیفرانسویآلمانی

طبقه زندگی روزمره - زندگی روزمره

این درخواست ترجمه "فقط معنی" می باشد.
عنوان
γεια σας θα ήθελα να μάθω μια ξένη γλώσσα .......
متن قابل ترجمه
kostas1840 پیشنهاد شده توسط
زبان مبداء: یونانی

γεια σας θα ήθελα να μάθω μια ξένη γλώσσα .... ευχαριστώ!!!
10 سپتامبر 2016 00:12