Cucumis - Безплатни онлайн преводачески услуги
. .Превод - Старогръцки език-Гръцки - Δ...

Текущо състояниеПревод
Този текст го има и на следните езици: Старогръцки език

Молбата е за превод само на смисъла.
Заглавие
Δ...
Текст
Предоставено от Αντριαννα Καλ
Език, от който се превежда: Старогръцки език

Δέομαι δ αυτών
Забележки за превода
Οντων

Внимание, преводът все още не е оценен от експерт и е възможно да е погрешен!
Заглавие
σημασία
Превод
Гръцки

Преведено от Linguistics
Желан език: Гръцки

Τούς παρακαλώ.
Забележки за превода
Προσοχή! Η σημασία μπορεί να εξαρτηθεί από το κείμενο και την χρονολογία του.

ΠΧ : τους χρειάζομαι.
16 Септември 2018 18:04