Cucumis - Безплатни онлайн преводачески услуги
. .Оригинален текст - Старогръцки език - Δ...

Текущо състояниеОригинален текст
Този текст го има и на следните езици: Старогръцки език

Молбата е за превод само на смисъла.
Заглавие
Δ...
Текст, който трябва да бъде преведен
Предоставено от Αντριαννα Καλ
Език, от който се превежда: Старогръцки език

Δέομαι δ αυτών
Забележки за превода
Οντων
13 Февруари 2018 19:27