Cucumis - Gratis översättning online
. .Originaltext - Klassisk grekiska - Δ...

Aktuell statusOriginaltext
Denna text är tillgänglig på följande språk: Klassisk grekiska

Denna textöversättning avser Endast Betydelsen.
Titel
Δ...
Text att översätta
Tillagd av Αντριαννα Καλ
Källspråk: Klassisk grekiska

Δέομαι δ αυτών
Anmärkningar avseende översättningen
Οντων
13 Februari 2018 19:27