Cucumis - Servei gratuït de traducció en línia
. .Traducció - Grec antic-Grec - Δ...

Estat actualTraducció
Aquest text està disponible en els següents idiomes: Grec antic

La petició d'aquesta traducció és "només el significat"
Títol
Δ...
Idioma orígen: Grec antic

Δέομαι δ αυτών
Notes sobre la traducció
Οντων

Atenció, aquesta traducció encara no ha estat avaluada per un expert, pot estar malament.
Títol
σημασία
Traducció
Grec

Traduït per Linguistics
Idioma destí: Grec

Τούς παρακαλώ.
Notes sobre la traducció
Προσοχή! Η σημασία μπορεί να εξαρτηθεί από το κείμενο και την χρονολογία του.

ΠΧ : τους χρειάζομαι.
16 Setembre 2018 18:04