Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .442सरुको हरफ - इतालियन - Nessun tramonto supera lo splendore dei tuoi...

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: इतालियनअंग्रेजीरोमानियनयुनानेलीस्पेनीब्राजिलियन पर्तुगिज  सरबियनअल्बेनियनअरबीतुर्केलीजर्मनपोलिसस्विडेनीBosnianफ्रान्सेलीपोर्तुगालीडेनिसडचUkrainianकातालानLatinBulgarianनर्वेजियनफिनल्यान्डीहन्गेरियनचिनीया (सरल)

Category Free writing

शीर्षक
Nessun tramonto supera lo splendore dei tuoi...
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
digdugद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: इतालियन

Nessun tramonto supera lo splendore del tuo viso,nessuna stella brilla più dei tuoi occhi,nessuna luna avrà mai il tuo fascino misterioso e mai il sole splenderà più di te.
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
messaggio romantico
2007年 जनवरी 6日 10:10

पछिल्ला सन्देशहरु

लेखक
सन्देश

2007年 अप्रिल 13日 11:12

Camilaj_5
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 9
Nenhum entardecer supera o esplendor do teu rosto, nenhuma estrela brilha mais que teus olhos, nenhuma lua havera o teu misterioso fascinio e nunca o sol brilhara mais que voce

2007年 डिसेम्बर 9日 15:51

anna fontirossi
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 7
Nenhum entardecer supera o esplendor do teu rosto, nenhuma estrela brilha mais que teus olhos, nenhuma lua havera o teu misterioso fascinio e nunca o sol brilhara mais que voce