Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .215अनुबाद - अंग्रेजी-Ukrainian - live for today, learn from yesterday and hope for tomorrow.

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीफ्रान्सेलीतुर्केलीइतालियनस्पेनीयुनानेलीBulgarianLatinरोमानियनअरबीरूसीनर्वेजियनस्विडेनीयहुदीफिनल्यान्डीपोलिसडचब्राजिलियन पर्तुगिज  कातालानUkrainianजर्मनहन्गेरियनतुर्केलीअल्बेनियन
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: Sanskrit

Category Sentence

शीर्षक
live for today, learn from yesterday and hope for tomorrow.
हरफ
пробіотикद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

live for today, learn from yesterday and hope for tomorrow.

शीर्षक
живи сьогодні, вчися вчорашнім і сподівайся на завтра.
अनुबाद
Ukrainian

Тарзанद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: Ukrainian

живи сьогодні, вчися вчорашнім і сподівайся на завтра.
Validated by ramarren - 2009年 सेप्टेम्बर 18日 07:49

पछिल्ला सन्देशहरु

लेखक
सन्देश

2009年 फेब्रुअरी 2日 21:35

Тарзан
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 3
живи сьогодні, вчися вчорашнім і сподівайся на завтра.