Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - ब्राजिलियन पर्तुगिज -आइरिस - Traduzido-diferenças-tradução

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीजर्मनअल्बेनियनइतालियनस्पेनीBulgarianब्राजिलियन पर्तुगिज  पोर्तुगालीतुर्केलीरोमानियनकातालानरूसीअरबीयहुदीडचचिनीया (सरल)स्विडेनीचीनीयाफिनल्यान्डीएस्पेरान्तोक्रोएसियनयुनानेलीहिन्दिसरबियनलिथुएनियनपोलिसडेनिसजापानीअंग्रेजीहन्गेरियननर्वेजियनइस्तोनियनकोरियनचेकPersian languageस्लोभाकअफ्रिकी Thai
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: आइरिसKurdishVietnamese

Category Explanations - Computers / Internet

शीर्षक
Traduzido-diferenças-tradução
अनुबाद
ब्राजिलियन पर्तुगिज -आइरिस
cucumisद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: ब्राजिलियन पर्तुगिज

O artigo original a partir do qual esta tradução foi feita, foi alterado. Você já pode visualizar as diferenças entre o artigo original e essa tradução para auxiliá-lo na sua atualização.
2005年 नोभेम्बर 26日 01:21