Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - चीनीया-आइरिस - 已翻譯-差異-譯文

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीजर्मनअल्बेनियनइतालियनस्पेनीBulgarianब्राजिलियन पर्तुगिज  पोर्तुगालीतुर्केलीरोमानियनकातालानरूसीअरबीयहुदीडचचिनीया (सरल)स्विडेनीचीनीयाफिनल्यान्डीएस्पेरान्तोक्रोएसियनयुनानेलीहिन्दिसरबियनलिथुएनियनपोलिसडेनिसजापानीअंग्रेजीहन्गेरियननर्वेजियनइस्तोनियनकोरियनचेकPersian languageस्लोभाकअफ्रिकी Thai
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: आइरिसKurdishVietnamese

Category Explanations - Computers / Internet

शीर्षक
已翻譯-差異-譯文
अनुबाद
चीनीया-आइरिस
cucumisद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: चीनीया

本文用以翻譯之原始文章已經變更。您可以先比較原始文章與當前文章之差異,隨後更新譯文。
2005年 नोभेम्बर 26日 01:21