Cucumis - خدمات رایگان ترجمه آنلاین
. .lilian canale صدور انگلیسی اسپانیولی پرتغالی برزیل

مسئولین
صدور - انگلیسی اسپانیولی پرتغالی برزیل
کشور ‏برزیل
اولین دیدار13 اکتبر 2007
آخرین بازدید22 اکتبر 2016 10:32
تعداد امتیازات ترجمه فعلی
‎352259

تعداد امتیازات مجازی برای ترجمه
‎333360

زبان اصلی ‏اسپانیولی اسپانیولی
lilian canale می تواند زبانهای زیر را بخواند: فرانسویانگلیسیپرتغالیاسپانیولیسوئدیایتالیاییپرتغالی برزیل
ترجمه - انتخابها
زبان مبداءفرانسویانگلیسیسوئدیایتالیاییپرتغالیاسپانیولیپرتغالی برزیل
زبان مقصدفرانسویانگلیسیسوئدیایتالیاییپرتغالیاسپانیولیپرتغالی برزیل
انگلیسی
9.73/10   صدور
اسپانیولی
9.39/10   صدور
پرتغالی برزیل
9.71/10   صدور
ایتالیایی
8.52/10  
پرتغالی
8.89/10  
لاتین
8.96/10  
سوئدی
8.56/10  
فرانسوی
8.56/10