Cucumis - خدمات رایگان ترجمه آنلاین
. .anna fontirossi

کشور ‏ایتالیا
سال تولد1969
اولین دیدار6 اکتبر 2007
آخرین بازدید15 اکتبر 2008 19:51
تعداد امتیازات ترجمه فعلی
‎130

تعداد امتیازات مجازی برای ترجمه
‎130

زبان اصلی ‏ایتالیایی ایتالیایی
anna fontirossi می تواند زبانهای زیر را بخواند: ایتالیایی
ترجمه - انتخابها
زبان مبداءبوسنیایی
زبان مقصدایتالیایی