Cucumis - خدمات رایگان ترجمه آنلاین
. .marinabarabant

کشور ‏رومانی
سال تولد1969
اولین دیدار3 می 2019
آخرین بازدید3 می 2019 18:41
تعداد امتیازات ترجمه فعلی
‎0

تعداد امتیازات مجازی برای ترجمه
‎-90

زبان اصلی ‏رومانیایی رومانیایی
marinabarabant می تواند زبانهای زیر را بخواند: فرانسویانگلیسیرومانیایی
ترجمه - انتخابها
زبان مبداء همه زبانها
زبان مقصدرومانیایی