Cucumis - خدمات رایگان ترجمه آنلاین
. .aimilius

وب سایت

کشور ‏یونان
اولین دیدار5 می 2009
آخرین بازدید8 فوریه 2018 05:23
تعداد امتیازات ترجمه فعلی
‎566

تعداد امتیازات مجازی برای ترجمه
‎616

زبان اصلی ‏آلبانیایی آلبانیایی
aimilius می تواند زبانهای زیر را بخواند: انگلیسیایتالیایییونانیآلبانیایی
ترجمه - انتخابها
زبان مبداءیونانی
زبان مقصدآلبانیایی
آلبانیایی
6.71/10  
یونانی
8.5/10