Cucumis - خدمات رایگان ترجمه آنلاین
. .dangos1

این استفاده کننده اجازه ترجمه به "پرتغالی برزیلپرتغالی برزیل" را دارد.
وب سایت

کشور ‏برزیل
سال تولد1981
اولین دیدار9 ژانویه 2008
آخرین بازدید2 آگوست 2009 23:03
تعداد امتیازات ترجمه فعلی
‎0

تعداد امتیازات مجازی برای ترجمه
‎0

زبان اصلی ‏پرتغالی برزیل پرتغالی برزیل
dangos1 می تواند زبانهای زیر را بخواند: انگلیسیپرتغالیاسپانیولیایتالیاییپرتغالی برزیل
ترجمه - انتخابها
زبان مبداءانگلیسیایتالیاییاسپانیولیپرتغالی برزیل
زبان مقصدایتالیاییپرتغالیاسپانیولیپرتغالی برزیل
اسپانیولی
5/10