Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अंग्रेजी-Urdu - View-messages-languages

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीजर्मनतुर्केलीकातालानएस्पेरान्तोजापानीस्पेनीरूसीफ्रान्सेलीइतालियनलिथुएनियनचिनीया (सरल)Bulgarianरोमानियनअरबीपोर्तुगालीयहुदीअल्बेनियनपोलिसस्विडेनीचेकचीनीयायुनानेलीसरबियनडेनिसफिनल्यान्डीहन्गेरियनक्रोएसियननर्वेजियनकोरियनPersian languageस्लोभाकअफ्रिकी
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: UrduKurdishआइरिसVietnamese

शीर्षक
View-messages-languages
अनुबाद
अंग्रेजी-Urdu
cucumisद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

View messages in all languages
2005年 अगस्त 1日 08:59