Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .236अनुबाद - फ्रान्सेली-इतालियन - La vie ne vaut d'être vécue sans amour.

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: फ्रान्सेलीअंग्रेजीअरबीरोमानियनयुनानेलीइतालियनडेनिसब्राजिलियन पर्तुगिज  पोर्तुगालीतुर्केलीसरबियनजर्मनस्विडेनीडचस्पेनीहन्गेरियनकातालानकोरियनपोलिसफरोईजचीनीयाLatinIcelandicBulgarianरूसीनर्वेजियनफिनल्यान्डीयहुदीचेक

Category Expression

शीर्षक
La vie ne vaut d'être vécue sans amour.
हरफ
Starfireद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: फ्रान्सेली

La vie ne vaut d'être vécue sans amour.

शीर्षक
La vita non merita di essere vissuta senza amore.
अनुबाद
इतालियन

Starfireद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: इतालियन

La vita non merita di essere vissuta senza amore.
Validated by Xini - 2007年 मार्च 28日 20:45

पछिल्ला सन्देशहरु

लेखक
सन्देश

2007年 जुन 19日 07:51

Randa
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 1
Vu les statuts