Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अंग्रेजी-फ्रान्सेली - Translate

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीतुर्केलीजर्मनकातालानजापानीस्पेनीरूसीएस्पेरान्तोफ्रान्सेलीइतालियनलिथुएनियनपोर्तुगालीBulgarianरोमानियनअरबीयहुदीअल्बेनियनपोलिसस्विडेनीचेकहिन्दिचिनीया (सरल)अफ्रिकी युनानेलीसरबियनडेनिसचीनीयाफिनल्यान्डीहन्गेरियनक्रोएसियननर्वेजियनस्लोभाककोरियनPersian languageKurdishआइरिस
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: Urdu

शीर्षक
Translate
हरफ
cucumisद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

Translate
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
Text of a button to start translating a text

शीर्षक
Traduire
अनुबाद
फ्रान्सेली

cucumisद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: फ्रान्सेली

Traduire
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
Text of a button to start translating a text
2005年 जुलाई 22日 09:38