Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .सरुको हरफ - Georgian - Aluda Qetelauri - თამარა (Tamara)

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: Georgian
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: अंग्रेजीरूसीतुर्केली

Category Song - Arts / Creation / Imagination

शीर्षक
Aluda Qetelauri - თამარა (Tamara)
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
EryxTR_HeavyMissileद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: Georgian

ღამისფერი თვალები გაქვს მშვენიერო
სიკვდილამდე შეგიყვარებ აბა რა,
შენ გიმღერი ლექსიც შენ მსურს დაგიწერო
ხევსურეთის სიამაყევ, თამარა

გამიღიმე, გამახარე, თამარა
გრძნობის ალში გავეხვიოთ თამარა
ტრფობის თასი გამოვცალოთ თამარა
ჩემი გულის სიამაყევ, თამარა

შენ გულისთვინ რამდენ რაყიფს დავხოცავდი,
დაგტოვებდი ჩემი გულის ამარა,
მე რად მინდა სხვა ხატი და სალოცავი
შენ ხარ ჩემი სალოცავი, თამარა!

გრძნობის ალში გავეხვიოთ,თამარა
სიყვარულით დამეხილო, თამარა
… ტრფობის თასი გამოვცალოთ, თამარა
ჩემი გულის სიამაყევ,თამარა
2017年 डिसेम्बर 24日 03:40

पछिल्ला सन्देशहरु

लेखक
सन्देश

2018年 जनवरी 10日 19:28

Francky5591
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 12385

2018年 जनवरी 17日 16:05

Francky5591
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 12385

2018年 जनवरी 17日 16:06

Francky5591
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 12385
Another version from Tamara (live)