Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अंग्रेजी-Kurdish - Confirmation-administrator-translation

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीजर्मनकातालानतुर्केलीजापानीस्पेनीरूसीएस्पेरान्तोफ्रान्सेलीBulgarianरोमानियनअरबीपोर्तुगालीइतालियनअल्बेनियनयहुदीस्विडेनीचेकहिन्दिचिनीया (सरल)युनानेलीसरबियनलिथुएनियनडेनिसफिनल्यान्डीचीनीयाहन्गेरियनक्रोएसियनअंग्रेजीनर्वेजियनकोरियनPersian languageस्लोभाकअफ्रिकी
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: UrduKurdishआइरिसVietnamese

Category Explanations - Computers / Internet

शीर्षक
Confirmation-administrator-translation
अनुबाद
अंग्रेजी-Kurdish
cucumisद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

When a translation is rejected and after confirmation by an administrator or an expert, the translation will be cancelled and submitted again without any additional cost
2006年 जुन 10日 21:37