Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अंग्रेजी-एस्पेरान्तो - Expert assistant

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीएस्पेरान्तोपोर्तुगालीब्राजिलियन पर्तुगिज  स्विडेनीस्पेनीतुर्केलीडचयुनानेलीकातालानरोमानियनजर्मनBulgarianपोलिसयहुदीइतालियनडेनिसअल्बेनियनहन्गेरियनसरबियनचिनीया (सरल)स्लोभाकफरोईजIcelandicनर्वेजियनBosnianजापानीफिनल्यान्डीअरबीरूसीLatvianचेकPersian languageलिथुएनियनUkrainianचीनीयाकोरियनक्रोएसियनइस्तोनियनहिन्दिThai
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: आइरिसVietnamese

शीर्षक
Expert assistant
हरफ
cucumisद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

Expert assistant
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
It's a title, a rank. Like in this example : Peter has been promoted "Expert assistant".

शीर्षक
Asistanta spertul(in)o
अनुबाद
एस्पेरान्तो

goncinद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: एस्पेरान्तो

Asistanta spertul(in)o
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
"(in)" is the feminine infix.
Validated by goncin - 2008年 डिसेम्बर 12日 16:16