Cucumis - 무료 온라인 번역 서비스
. .번역 - 터키어-영어 - Evlendikten sonra bir adamın bütün gayesi ve...

현재 상황번역
이 본문은 다음 언어들로 가능합니다: 터키어
요청된 번역물: 영어

분류 문학

제목
Evlendikten sonra bir adamın bütün gayesi ve...
번역
터키어-영어
ghasemkiani에 의해서 게시됨
원문 언어: 터키어

Evlendikten sonra bir adamın bütün gayesi ve istikbal düşüncesi, bir kere içine girmiş bulunduğu ve şimdi mukadder telakki ettiği bu belayı ses çıkarmadan ve dosta düşmana pek belli etmeden sürükleyip götürmek, onda herkes tarafından söylenen, fakat kimse tarafından bulunamayan meziyetler ve saadetler araştırmaktır.
이 번역물에 관한 주의사항
This is a paragraph from "Kuyucaklı Yusuf" by Sabahattin Ali.
2020년 9월 2일 14:56