Cucumis - 무료 온라인 번역 서비스
. .번역 - 영어-스웨덴어 - Shape Up is the fast pace hidden object game!...

현재 상황번역
이 본문은 다음 언어들로 가능합니다: 영어독일어프랑스어스웨덴어네덜란드어포르투갈어브라질 포르투갈어간이화된 중국어
요청된 번역물: 일본어

분류 웹사이트 / 블로그 / 포럼 - 게임

제목
Shape Up is the fast pace hidden object game!...
본문
Crab Cyborg에 의해서 게시됨
원문 언어: 영어

Shape Up is the fast pace hidden object game! It's the fastest, most colorful and most simple game you'll ever play!

Do you want something to play in between minutes? It just takes 30 seconds to play!

The screen is filled with shapes and you need to find the target as fast as possible! How fast are you? Can you beat the best scores on Earth? Can you beat all of your friends?

There are 108 levels, from an apple to a trombone! Complete challenges to earn keys to unlock levels!
이 번역물에 관한 주의사항
App description for Google Play and Amazon. No specific requirements.

제목
Shape Up är det gömda snabbgående föremålsspelet
번역
스웨덴어

johannaesjoberg에 의해서 번역되어짐
번역될 언어: 스웨덴어

Shape Up är det snabbgående dolda föremålsspelet! Det är det snabbaste, mest färgglada och enklaste spel som du någonsin kommer spela!
Vill du ha något att spela för att fördriva tiden? Det tar endast 30 sekunder att spela!
Skärmen är fylld med former och du måste hitta föremålet så fort som möjligt! Hur snabb är du? Kan du klå de högsta poängen på Jorden? Kan du vinna över alla dina vänner?
Där är 108 nivåer, från ett äpple till en trombon! Färdigställ utmaningarna för att vinna nycklar till att låsa upp nya nivåer!
pias에 의해서 마지막으로 검증 또는 수정되었습니다 - 2016년 1월 9일 19:39

마지막 글

글쓴이
올리기

2016년 1월 9일 19:06

pias
게시물 갯수: 8099
Hej johannaesjoberg

Jag har några förslag på ändringar nedan,
vad tycker du om dem?

Shape Up är det snabbgående dolda föremålsspelet! Det är det snabbaste, mest färgglada och enklaste spel som du någonsin kommer spela!

Vill du ha något att spela för att fördriva tiden? Det tar endast 30 sekunder att spela!

Skärmen är fylld med former och du måste hitta föremålet så fort som möjligt!

Hur snabb är du? Kan du klå de högsta poängen på jorden? Kan du vinna över alla dina vänner?

Där är 108 nivåer, från ett äpple till en trombon! Färdigställ utmaningarna för att vinna nycklar till att låsa upp nya nivåer!

2016년 1월 9일 19:11

johannaesjoberg
게시물 갯수: 1
Jättebra, fixat!

2016년 1월 9일 19:42

pias
게시물 갯수: 8099
Oj vad snabb du var =) Godkänd!