Cucumis - Darmowy serwis tłumaczeń online
. .10Tłumaczenie - Angielski-Chiński uproszczony - We are entitled to invoice interest on arrears...

Obecna pozycjaTłumaczenie
Ten tekst jest dostępny w następujęcych językach: AngielskiChiński uproszczony

Kategoria Biznes / Praca

Tytuł
We are entitled to invoice interest on arrears...
Tekst
Wprowadzone przez nina-guainannan
Język źródłowy: Angielski

Interest on arrears will be invoiced amounting to 4.5
percent points above the discount rate of the
Deutsche Bundesbank. We are entitled to invoice
interest on arrears amounting to 4,5 percent points
above the Frankfurt interbank rate (Fibor) upon
cancellation of the discount rate of the Deutsche
Bundesbank. The interest on arrears is to be
estimated at a higher or lower value, respectively, if
a higher interest lead is proved by us or a lower one
is proved by the customer.
Uwagi na temat tłumaczenia
i don't know how to express the meanings, thank you !

Tytuł
我们有权对欠款的利息开发票....
Tłumaczenie
Chiński uproszczony

Tłumaczone przez Imhotep
Język docelowy: Chiński uproszczony

欠款的利息将按高于德意志联邦银行折扣率(或贴现率)4.5个百分点的利率开具发票。如果德意志联邦银行的折扣率取消,我们有权按高于法兰克福的跨行利率(Fibor)4.5个百分点的利率开具发票。欠款的利息将个根据下列两种情况分别评估,如果我方提供高利率的证明,则按高利率评估, 如果客户方提供低利率的的证明,则按低利率评估。


Uwagi na temat tłumaczenia
不理解"interest lead"的意思,所以后来那部分就按自己理解的翻的。不正确不要怪我啊,没有上下文。。。只能翻成这样了。

搞没搞错啊?为什么提交时说“译文的篇幅长度与原文不符”? 拜托,英语译成汉语还要字数符合?什么规则这是!!
Ostatnio zatwierdzony albo edytowany przez pluiepoco - 23 Maj 2008 04:25