Cucumis - خدمات رایگان ترجمه آنلاین
. .fluxus

کشور ‏ایتالیا
سال تولد1973
اولین دیدار23 آوریل 2006
آخرین بازدید23 آوریل 2006 12:30
تعداد امتیازات ترجمه فعلی
‎-14

تعداد امتیازات مجازی برای ترجمه
‎-14

زبان اصلی ‏ایتالیایی ایتالیایی
fluxus می تواند زبانهای زیر را بخواند: انگلیسیایتالیایی
ترجمه - انتخابها
زبان مبداء همه زبانها
زبان مقصدایتالیایی