Cucumis - خدمات رایگان ترجمه آنلاین
. .marimax2009

کشور ‏ایتالیا
سال تولد1955
اولین دیدار23 فوریه 2009
آخرین بازدید2 آوریل 2009 19:40
تعداد امتیازات ترجمه فعلی
‎12

تعداد امتیازات مجازی برای ترجمه
‎12

زبان اصلی ‏ایتالیایی ایتالیایی
marimax2009 می تواند زبانهای زیر را بخواند: انگلیسیاسپانیولیایتالیاییپرتغالی برزیل
ترجمه - انتخابها
زبان مبداءایتالیایی
زبان مقصدپرتغالی برزیل