Cucumis - 무료 온라인 번역 서비스번역 - 덴마크어-페로어 - Hej jeg glæder mig bare til at...

현재 상황번역
이 본문은 다음 언어들로 가능합니다: 덴마크어
요청된 번역물: 페로어

분류 자유롭게 쓰기 - 나날의 삶

제목
Hej jeg glæder mig bare til at...
번역
덴마크어-페로어
Karin1965에 의해서 게시됨
원문 언어: 덴마크어

Hej
jeg glæder mig bare til at komme op til dig og vil lige teste om du kan forstå hvad jeg skriver.jeg ringer i morgen som aftalt
이 번역물에 관한 주의사항
ingen bemærkninger
2017년 8월 30일 12:36