Cucumis - 网上免费翻译服务
. .翻译 - 英语-巴西葡萄牙语 - Tamil

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语土耳其语保加利亚语西班牙语匈牙利语德语阿拉伯语塞尔维亚语巴西葡萄牙语丹麦语挪威语俄语瑞典语日语世界语罗马尼亚语捷克语意大利语波兰语荷兰语汉语(简体)希腊语芬兰语克罗地亚语阿尔巴尼亚语希伯来语葡萄牙语韩国语/朝鲜语印地语加泰罗尼亚语乌克兰语斯洛伐克语斯瓦希里语波斯語立陶宛语南非语斯洛文尼亚语越南语
索译列单: 爱尔兰语

标题
Tamil
正文
提交 cucumis
源语言: 英语

Tamil
给这篇翻译加备注
language

标题
Tâmil
翻译
巴西葡萄牙语

翻译 goncin
目的语言: 巴西葡萄牙语

Tâmil
casper tavernello认可或编辑 - 2008年 二月 13日 23:10