Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अंग्रेजी-ब्राजिलियन पर्तुगिज - Tamil

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीतुर्केलीBulgarianस्पेनीहन्गेरियनजर्मनअरबीसरबियनब्राजिलियन पर्तुगिज  डेनिसनर्वेजियनरूसीस्विडेनीजापानीएस्पेरान्तोरोमानियनचेकइतालियनपोलिसडचचिनीया (सरल)युनानेलीफिनल्यान्डीक्रोएसियनअल्बेनियनयहुदीपोर्तुगालीकोरियनहिन्दिकातालानUkrainianस्लोभाकSwahiliPersian languageलिथुएनियनअफ्रिकी स्लोभेनियनVietnamese
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: आइरिस

शीर्षक
Tamil
हरफ
cucumisद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

Tamil
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
language

शीर्षक
Tâmil
अनुबाद
ब्राजिलियन पर्तुगिज

goncinद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: ब्राजिलियन पर्तुगिज

Tâmil
Validated by casper tavernello - 2008年 फेब्रुअरी 13日 23:10