Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .242अनुबाद - जर्मन-ब्राजिलियन पर्तुगिज - Du kannst Geschenke aber nicht ...

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अरबीफ्रान्सेलीअंग्रेजीइतालियनस्पेनीजर्मनरोमानियनअल्बेनियनपोर्तुगालीडचहन्गेरियनसरबियनस्विडेनीडेनिसBulgarianपोलिसलिथुएनियनफिनल्यान्डीरूसीचिनीया (सरल)चीनीयातुर्केलीजापानीयहुदीनर्वेजियनकातालानएस्पेरान्तोक्रोएसियनयुनानेलीब्राजिलियन पर्तुगिज  UkrainianMacedonianचेकBosnianकोरियनस्लोभाकBretonइस्तोनियनक्लिनगनIcelandicThaiआइरिसहिन्दि

Category Thoughts - Love / Friendship

शीर्षक
Du kannst Geschenke aber nicht ...
हरफ
fabipedrosoद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: जर्मन Leleद्वारा अनुबाद गरिएको

Du kannst Geschenke aber nicht Liebe kaufen

शीर्षक
Você pode comprar presentes mas não ...
अनुबाद
ब्राजिलियन पर्तुगिज

frajofuद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: ब्राजिलियन पर्तुगिज

Você pode comprar presentes mas não o amor
Validated by Borges - 2007年 जनवरी 11日 08:31