Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .सरुको हरफ - Latin - Gratus sum pater et mater

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: Latinब्राजिलियन पर्तुगिज

शीर्षक
Gratus sum pater et mater
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
Saulooद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: Latin

Gratus sum pater et mater
2017年 जुलाई 12日 18:58