Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .सरुको हरफ - Latin - quantum scimus gutta est, ignoramus mare

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: Latinफ्रान्सेली

शीर्षक
quantum scimus gutta est, ignoramus mare
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
nicolaslatinद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: Latin

quantum scimus gutta est, ignoramus mare
2016年 नोभेम्बर 25日 21:55