Cucumis - 무료 온라인 번역 서비스
. .번역 - 몽골어-전통 중국어 - нууранд маан 7 хөөрхөн дэгдээхэйтэй боллоо ...

현재 상황번역
이 본문은 다음 언어들로 가능합니다: 몽골어
요청된 번역물: 전통 중국어

분류 문학

제목
нууранд маан 7 хөөрхөн дэгдээхэйтэй боллоо ...
번역
몽골어-전통 중국어
hyeok610에 의해서 게시됨
원문 언어: 몽골어

нууранд маан 7 хөөрхөн дэгдээхэйтэй боллоо
удахгүй хун маан бас хөөрхөн дэгдээхэйтэй болноо
би говид байдаг болхоор иим хөөрхөн дэгдээхэй амидаар хараагүй гоё байна
2019년 5월 15일 03:54