Cucumis - 무료 온라인 번역 서비스
. .원문 - 크로아티아어 - ako ništa bar smo pod istim ...

현재 상황원문
이 본문은 다음 언어들로 가능합니다: 크로아티아어
요청된 번역물: 라틴어

분류 문장 - 예술 / 창조력 / 상상력

제목
ako ništa bar smo pod istim ...
번역될 본문
benger에 의해서 게시됨
원문 언어: 크로아티아어

ako ništa bar smo pod istim nebom...sad i zauvijek.
benger에 의해서 마지막으로 수정되었습니다 - 2014년 11월 12일 16:44

마지막 글

글쓴이
올리기

2014년 11월 11일 12:34

lilian canale
게시물 갯수: 14972
Cucumis.org više ne prihvaća tekstove napisane VELIKIM SLOVIMA.
Da bi Vaš zahtjev za prevod bio prihvaćen, molimo kliknite na "Uredi" i napišite tekst malim slovima. U suprotnom Vaš zahtjev će biti uklonjen.
Hvala.