Cucumis - 무료 온라인 번역 서비스
. .10원문 - 세르비아어 - U životu sam srela mnogo ljudi. Ali, kad bolje...

현재 상황원문
이 본문은 다음 언어들로 가능합니다: 세르비아어영어

분류 자유롭게 쓰기 - 사랑 / 우정

제목
U životu sam srela mnogo ljudi. Ali, kad bolje...
번역될 본문
Roller-Coaster에 의해서 게시됨
원문 언어: 세르비아어

U životu sam srela mnogo ljudi. Ali, kad bolje razmislim, samo retki su me stvarno voleli. I ako pustim svoje srce da izabere, na kraju će možda naći samo jednog. I to je onaj koji me prihvata onakvu kakva sam. Pored njega nemam potrebu da se pretvaram i da pazim. Mogu da govorim šta mislim, a on da razume sve o meni samo iz jedne grimase, iz promene u mom glasu, pokreta. Razume me i kada ne razumem sama sebe i to ispunjava moje srce toplim osećanjima. Možda je zapravo to ukus ljubavi! Da, sigurna sam, sa njim mogu da učinim sve. Da se smejemo satima glupim šalama, da pričamo o najluđim našim snovima, najskrivenijim tajnama. Ima čudesnu moć da menja moj život. Zna sve moje brige i čini ih manjim. Moje tamne dane ume da ispuni svetlošću i srećom i da ih učini ogromnim, kao što je njegova ljubav! Ne, ne opisujem svoju majku, niti sama sebe. Govorim o tebi, mili moj! Hoću da ti kažem da te volim. Ne samo zbog onoga što jesi... Već i zbog onoga što jesam, kad sam sa tobom.
Volim te!
이 번역물에 관한 주의사항
Umesto jr2072002 :)
2009년 4월 26일 18:41