Cucumis - 무료 온라인 번역 서비스
. .번역 - 스웨덴어-아일랜드어 - Översatt-skillnader-översättning

현재 상황번역
이 본문은 다음 언어들로 가능합니다: 영어독일어알바니아어이탈리아어스페인어불가리아어브라질 포르투갈어포르투갈어터키어루마니아어카탈로니아어러시아어아라비아어히브리어네덜란드어간이화된 중국어스웨덴어전통 중국어핀란드어에스페란토어크로아티아어그리스어힌디어세르비아어리투아니아어폴란드어덴마크어일본어영어헝가리어노르웨이어에스토니아어한국어체코어페르시아어슬로바키아어아프리칸스어타이어
요청된 번역물: 아일랜드어쿠르드어베트남어

분류 설명들 - 컴퓨터 / 인터넷

제목
Översatt-skillnader-översättning
번역
스웨덴어-아일랜드어
cucumis에 의해서 게시됨
원문 언어: 스웨덴어

Orginalartikeln från vilken denna text är översatt har ändrats. Du kan hädanefter se skillnaderna mellan originalartikeln samt den nuvarande texten, för hjälp med uppdateringen av denna översättning.
2005년 11월 26일 01:21