Cucumis - Gratis översättning online
. .Originaltext - Engelska - Enable Drip Feed Course and Drip Feed Duration.

Aktuell statusOriginaltext
Denna text är tillgänglig på följande språk: Engelska
Efterfrågade översättningar: Rumänska

Kategori Datorer/Internet

Titel
Enable Drip Feed Course and Drip Feed Duration.
Text att översätta
Tillagd av melmiha
Källspråk: Engelska

Enable Drip Feed Course and Drip Feed Duration.
Anmärkningar avseende översättningen
The translation is for the menu of an online english course site. Drip Feed Course, means that the students see the next lesson after x days. X is the drip feed duration.
Thank you.
12 Juni 2015 19:56