Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .maki_sindja बिशेसज्ञ सरबियनExpert assistant Bosnian क्रोएसियन

बिशेसज्ञ - सरबियन
Expert assistant - Bosnian क्रोएसियन
देश ‎Serbia and Montenegro
जन्मेको बर्ष1986
प्रथम भ्रमण2007年 अक्टोबर 21日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2018年 सेप्टेम्बर 2日 12:58
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎69328

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎69463

प्रमुख भाषा ‎सरबियन सरबियन
maki_sindja can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीस्पेनीजर्मनडचइतालियनक्रोएसियनसरबियनMacedonianBosnian
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीडचक्रोएसियनसरबियनस्पेनीBosnian
सरबियन
9.33/10   बिशेसज्ञ
अंग्रेजी
8.55/10  
Bosnian
9.15/10   Expert assistant
डच
9.12/10  
स्पेनी
8.94/10  
फ्रान्सेली
8.55/10  
क्रोएसियन
9.82/10   Expert assistant