Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .pias बिशेसज्ञ स्विडेनी

बिशेसज्ञ - स्विडेनी
देश ‎Sweden
जन्मेको बर्ष1966
प्रथम भ्रमण2007年 सेप्टेम्बर 16日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2024年 जुन 2日 07:07
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎91137

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎90226

प्रमुख भाषा ‎स्विडेनी स्विडेनी
pias can read the following languages: अंग्रेजीस्विडेनीनर्वेजियनडेनिस
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीनर्वेजियनडेनिसIcelandic
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषास्विडेनी
अंग्रेजी
8.28/10  
स्विडेनी
9.18/10   बिशेसज्ञ
नर्वेजियन
9.55/10  
Icelandic
8.85/10  
The Swedish Teacher

- Underbar blogg om vårt svenska språk. Skriven på ett pedagogiskt och roande sätt.
Besök den! http://www.thelocal.se/blogs/theswedishteacher/