Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Diego_Kovags

देश ‎Brazil
जन्मेको बर्ष1983
प्रथम भ्रमण2008年 जनवरी 18日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2010年 मे 28日 16:49
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎62111

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎62111

प्रमुख भाषा ‎ब्राजिलियन पर्तुगिज ब्राजिलियन पर्तुगिज
Diego_Kovags can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीपोर्तुगालीस्पेनीइतालियनकातालानब्राजिलियन पर्तुगिज  Latin
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीइतालियनपोर्तुगालीकातालानस्पेनीब्राजिलियन पर्तुगिज  Latin
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीइतालियनपोर्तुगालीस्पेनीब्राजिलियन पर्तुगिज
ब्राजिलियन पर्तुगिज
8.43/10  
इतालियन
7.13/10  
अंग्रेजी
8.71/10  
पोर्तुगाली
8.45/10  
स्पेनी
7.7/10  
फ्रान्सेली
8/10