Cucumis - 网上免费翻译服务
. .翻译 - 英语-阿尔巴尼亚语 - News-current-affairs

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语阿拉伯语荷兰语罗马尼亚语法语阿尔巴尼亚语意大利语德语日语葡萄牙语西班牙语土耳其语瑞典语俄语匈牙利语立陶宛语希伯来语加泰罗尼亚语汉语(简体)保加利亚语世界语希腊语塞尔维亚语波兰语丹麦语芬兰语挪威语韩国语/朝鲜语印地语捷克语波斯語斯洛伐克语南非语
索译列单: 爱尔兰语越南语

讨论区 单词 - 新闻 / 当前事项

标题
News-current-affairs
正文
提交 cucumis
源语言: 英语

News / Current affairs

标题
Lajme/Punet ne vazhdim
翻译
阿尔巴尼亚语

翻译 bamberbi
目的语言: 阿尔巴尼亚语

Lajme/Punët në vazhdim
liria认可或编辑 - 2009年 十二月 11日 14:01