Cucumis - 网上免费翻译服务
. .10翻译 - 英语-立陶宛语 - Languages-submitted-translation

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语法语世界语德语日语加泰罗尼亚语西班牙语土耳其语荷兰语汉语(简体)阿拉伯语俄语保加利亚语罗马尼亚语葡萄牙语希伯来语意大利语阿尔巴尼亚语波兰语瑞典语丹麦语爱沙尼亚语塞尔维亚语匈牙利语芬兰语立陶宛语汉语(繁体)英语希腊语克罗地亚语挪威语韩国语/朝鲜语捷克语波斯語斯洛伐克语库尔德语爱尔兰语南非语蒙古语
索译列单: 克林贡语乌尔都语越南语

讨论区 网站 / 博客 / 论坛 - 计算机 / 互联网

标题
Languages-submitted-translation
正文
提交 cucumis
源语言: 英语

All the languages of your last submitted translation

标题
Kalbos - pateiktas vertimas
翻译
立陶宛语

翻译 zee
目的语言: 立陶宛语

Visos kalbos iš jūsų paskutinio pateikto vertimo
2005年 十一月 6日 10:49