Cucumis - 网上免费翻译服务
. .翻译 - 英语-塞尔维亚语 - Translate

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语土耳其语德语加泰罗尼亚语日语西班牙语俄语世界语法语意大利语立陶宛语葡萄牙语保加利亚语罗马尼亚语阿拉伯语希伯来语阿尔巴尼亚语波兰语瑞典语捷克语印地语汉语(简体)南非语希腊语塞尔维亚语丹麦语汉语(繁体)芬兰语匈牙利语克罗地亚语挪威语斯洛伐克语韩国语/朝鲜语波斯語库尔德语爱尔兰语
索译列单: 乌尔都语

标题
Translate
正文
提交 cucumis
源语言: 英语

Translate
给这篇翻译加备注
Text of a button to start translating a text

标题
Prevedite
翻译
塞尔维亚语

翻译 boyana
目的语言: 塞尔维亚语

Prevedite
Cinderella认可或编辑 - 2006年 十月 17日 16:27