Cucumis - 网上免费翻译服务
. .翻译 - 英语-丹麦语 - Translation-language-preferences

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语阿拉伯语巴西葡萄牙语意大利语荷兰语西班牙语希腊语加泰罗尼亚语希伯来语德语葡萄牙语土耳其语保加利亚语罗马尼亚语日语瑞典语汉语(简体)塞尔维亚语阿尔巴尼亚语波兰语丹麦语俄语世界语芬兰语汉语(繁体)克罗地亚语匈牙利语挪威语爱沙尼亚语韩国语/朝鲜语斯洛伐克语捷克语波斯語斯洛文尼亚语
索译列单: 爱尔兰语越南语

标题
Translation-language-preferences
正文
提交 cucumis
源语言: 英语

Somebody has asked for a translation matching your language preferences.

标题
Oversættelse-sprog-præferencer
翻译
丹麦语

翻译 wkn
目的语言: 丹麦语

Nogen har bedt om en oversættelse, der svarer til dine sprog-præferencer.
2006年 十一月 25日 11:02