Cucumis - 网上免费翻译服务
. .翻译 - 英语-日语 - Icelandic

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语意大利语巴西葡萄牙语葡萄牙语德语土耳其语荷兰语西班牙语加泰罗尼亚语俄语保加利亚语汉语(简体)汉语(繁体)日语希伯来语法语希腊语阿尔巴尼亚语瑞典语罗马尼亚语世界语斯洛文尼亚语塞尔维亚语立陶宛语波兰语丹麦语克罗地亚语芬兰语挪威语韩国语/朝鲜语捷克语爱沙尼亚语匈牙利语斯洛伐克语印地语波斯語波斯尼亚语冰岛语库尔德语南非语爱尔兰语
索译列单: 尼瓦尔语越南语乌尔都语

标题
Icelandic
正文
提交 cucumis
源语言: 英语

Icelandic

标题
アイスランド語
翻译
日语

翻译 samanthalee
目的语言: 日语

アイスランド語
2006年 五月 23日 12:37