Cucumis - 网上免费翻译服务
. .翻译 - 英语-立陶宛语 - Translated-differences-translation

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语德语阿尔巴尼亚语意大利语西班牙语保加利亚语巴西葡萄牙语葡萄牙语土耳其语罗马尼亚语加泰罗尼亚语俄语阿拉伯语希伯来语荷兰语汉语(简体)瑞典语汉语(繁体)芬兰语世界语克罗地亚语希腊语印地语塞尔维亚语立陶宛语波兰语丹麦语日语英语匈牙利语挪威语爱沙尼亚语韩国语/朝鲜语捷克语波斯語斯洛伐克语南非语泰语
索译列单: 爱尔兰语库尔德语越南语

讨论区 解释 - 计算机 / 互联网

标题
Translated-differences-translation
正文
提交 cucumis
源语言: 英语

The original article from which this article has been translated has changed. You can view hereafter the differences between the original article and the current one to help you updating this translation.

标题
Vertimas-skirtumai-vertimas
翻译
立陶宛语

翻译 xekc
目的语言: 立陶宛语

Originali straipsnio versija, iš kurios buvo daromas šis vertimas, buvo pakeista. Tam, kad padėti jums atnaujinti vertimą, jūs galite peržiūrėti skirtumus tarp originalios straipsnio versijos ir esamos.
2006年 十一月 21日 17:45