Cucumis - 网上免费翻译服务
. .翻译 - 丹麦语-爱尔兰语 - Ændring-i-Oversættelse

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语德语阿尔巴尼亚语意大利语西班牙语保加利亚语巴西葡萄牙语葡萄牙语土耳其语罗马尼亚语加泰罗尼亚语俄语阿拉伯语希伯来语荷兰语汉语(简体)瑞典语汉语(繁体)芬兰语世界语克罗地亚语希腊语印地语塞尔维亚语立陶宛语波兰语丹麦语日语英语匈牙利语挪威语爱沙尼亚语韩国语/朝鲜语捷克语波斯語斯洛伐克语南非语泰语
索译列单: 爱尔兰语库尔德语越南语

讨论区 解释 - 计算机 / 互联网

标题
Ændring-i-Oversættelse
翻译
丹麦语-爱尔兰语
提交 cucumis
源语言: 丹麦语

Den originale tekst, som er blevet anvendt til denne oversættelse, er blevet ændret. Som hjælp ved oversættelse kan du se ændringerne fra den originale til den nuværende tekst.
2005年 十一月 26日 01:21