Cucumis - Ücretsiz online çeviri hizmeti
. .Tercüme - İngilizce-Vietnamca - Too late for the happy new year...

Şu anki durumTercüme
Bu yazının aşağıdaki dillerde karşılığı vardır: FransızcaİngilizceNorveççeDancaHırvatçaFarsçaRomenceİtalyancaİspanyolcaBulgarcaPortekizceİsveççeHollandacaLitvancaLehçeKatalancaMacarcaTürkçeUkraynacaYunancaAlmancaSırpçaEsperantoBasit ÇinceFinceBoşnakcaLetoncaArnavutçaVietnamcaBretoncaİbraniceRusçaTay dili
Talep edilen çeviriler: JaponcaÇinceİrlandacaKlingoncaNepalceHimalai diliUrducaFaroe diliKürtçeMoğolcaBaskçaFrizceRomani diliSanskritçePencapçaYidişSwahili DiliEski YunancaCava DiliTelugu DiliMarathi DiliTamilceMakedonca

Kategori Website / Blog / Forum - Bilgisayarlar / Internet

Başlık
Too late for the happy new year...
Metin
Öneri cucumis
Kaynak dil: İngilizce Çeviri jp

Well... Too late for the happy new year, I'm busy with my current job, but you're still in my mind, dear friends and colleagues of

lilian canale and Francky5591 are still taking care of the administration, and they are now assisted by Bamsa, Freya and gamine, also hard workers!

We have now a FAQ page, which was highly requested, and also new, young and talented experts, value does not depend on age

Another novelty, the Google search is now integrated to the site, much more handy for the users, members, experts and admins, who are looking for the translations already done on

This is not a secret, I'm very busy with my indie game developer job. If you want to know why I'm not connecting as often as I should on Cucumis, visit the iPhone games I've created.

By the way, I'm much more responsive on twitter if you want to contact me.

Başlık
Quá muộn cho lời chúc mừng năm mới....
Tercüme
Vietnamca

Çeviri tele
Hedef dil: Vietnamca

ừ...Quá muộn cho lời chúc mừng năm mới, tôi đang bận bịu với công việc hiện tại của mình, nhưng bạn vẫn ở trong tâm trí tôi, những người bạn và đồng nghiệp thân mến của
lilian canaleFrancky5591 vẫn đang quan tâm đến sự quản trị , và họ hiện nay đang được trợ giúp bởi Bamsa, Freyagamine, cũng là những người làm việc chăm chỉ!
Chúng tôi hiện nay có một trangFAQ , có yêu cầu cao và cũng các chuyên gia tài năng trẻ mới, giá trị không phụ thuộc vào tuổi tác

Một điều mới là, chức năng tìm kiếm Google hiện được tích hợp và trang, thuận tiện hơn nhiều cho người sử dụng, các thành viên, các chuyên gia và các quản trị viên, những người đang kiếm tìm những bản dịch đã hoàn thành

Đây không phải là một bí mật, tôi đang rất bận với công việc phát triển trò chơi điện tử cho một công ty nhỏ độc lập. Nếu bạn muốn biết tại sao tôi không kết nối thường xuyên khi tôi ở Cucumis, hãy vào các trò chơi điện tử Iphone tôi vừa tạo ra.
Nhân tiện, tôi phản hồi nhanh hơn nhiều trên twitter nếu bạn muốn liên lạc với tôi.
En son tele tarafından onaylandı - 4 Temmuz 2012 11:56