Cucumis - Gratis online oversettelsestjeneste
. .Original tekst - Kinesisk med forenklet - 【APH/MMD】和最喜欢我的东南亚细亚一起妄想疾患女孩!

Nåværende statusOriginal tekst
Denne teksten kan bli sett i de følgende språkene: Kinesisk med forenklet
Etterspurte oversettelser: Engelsk

Tittel
【APH/MMD】和最喜欢我的东南亚细亚一起妄想疾患女孩!
Tekst som skal oversettes
Skrevet av JordanMarie
Kildespråk: Kinesisk med forenklet

自制 配布视频By:草哥 谢谢草哥!其他借用见视频。禁止黑角色,不管有意无意,见到侮辱性弹幕、tag、评论一律举报删除。勇洙模型国内配布再开,B站内恢复使用。https://bowlroll.net/file/69460 ,密码见白干儿的配布群:为了管理方便采取QQ群配布,申请验证带上b站id和作品(自制至少3个)的链接,管理员会审核借用,通过以后进群看公告上的密码记载。如果验证消息不够写请私信管理员填写入群申请。QQ群: 80615830
Anmerkninger gjeldende oversettelsen
Chinese (simplified) to U.S. English.

This is from a video on http://www.bilibili.com/
24 November 2016 22:59